Separat kremering 70 kg +

Ditt Hjertedyr kremeres sammen med andre dyr. Du får ikke aske tilbake. 

(Smågnagere = mus, rotte, hamster, marsvin)

kr 4 500,00