Hvit kanin urne


0,5L

11.5 x 16.5 cm

Nr C18

kr 1 600,00